Стратегия және халықаралық ынтымақтастық  жөніндегі басқарушы директор – Басқарма мүшесі

Айтжанов Асылхан Қазбекұлы

Операциялар жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Марасилов Марал Серікұлы

Қаржы және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі

Ахмеджанова Айгүл Төлеуғазықызы